Rannikon Pintapalvelut Oy

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rannikon Pintapalvelut Oy
Kiertotie 5
29600 Noormarkku
Y-tunnus: 3193910-9

2. Rekisteriasioista vastaava

Juha-Pekka Lehto
Puh. 044 243 4578
jplehto@rapinta.fi
Kiertotie 5
29600 Noormarkku

3. Rekisterin nimi

Rannikon Pintapalvelut Oy:n uutiskirje- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rannikon Pintapalvelut Oy:n sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen, asiakas- ja markkinointiviestintään sekä asiakassuhteen muuhun hoitoon. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Rannikon Pintapalvelut Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista osoitelähteistä. Tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Listalle voi myös liittyä asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.